Památné stromy

Minuta s encyklopedií - 25. 09. 2007Historickými důkazy o ochraně stromů jsou například Právo českého knížete Konráda Oty z roku 1189 nebo Městské právo jihlavské z roku 1360, které přísně zapovídá poškozování lesních stromů. V roce 1754 vydala Marie Terezie Řád lesní, který byl na svou dobu velice důsledným a komplexním předpisem. Na začátku 19. století Alexandr von Humbolt nazval poprvé termínem „přírodní památka“ věkovité a majestátné stromy. V roce 1899 publikoval vrchní lesní správce u hlubockých Schwarzenbergů pan Jan Evangelista Chadt Ševínský první přehled památných stromů v Čechách, který později ještě rozšířil o území Moravy a Slezska. Jeho soupis tehdy čítal 165 položek s 30 vyobrazeními. V říjnu roku 1904 byl v Praze založen Svaz českých spolků okrašlovacích, který se významně zasloužil o popis a označení mnoha památných stromů. Dnes je takových v České republice registrováno přes 20000.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články