Památky UNESCO

Minuta s encyklopedií - 28. 05. 2007V roce 1972 byla na konferenci organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO ve Stockholmu schválena konvence o světovém dědictví. Tato mezinárodní dohoda o ochraně světového přírodního a kulturního dědictví vstoupila v platnost v prosinci 1975. Od té doby vzniká celosvětový seznam nejvýznamnějších chráněných objektů, a to jak přírodních tak vytvořených člověkem. Mezi ně dnes patří například palác a park ve Versailles, Yellowstonský národní park, hranice římského impéria v Německu, západonorské fjordy, Kreml a Rudé náměstí, ztracené město Machu Picchu, Velká čínská zeď, Tádž Mahal a mnoho dalších. Česká republika se připojila k Úmluvě v listopadu 1990 a od roku 1991, kdy se pro ni stala závaznou, zapsala na Seznam světového dědictví za 15 let celkem 12 lokalit. S některými z nich Vás v Minutách s encyklopedií seznámíme.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články