Ombudsman

Minuta s encyklopedií - 28. 07. 2007Úřad veřejného ochránce práv, který je pověřen řešením stížností jednotlivců na jednání státní zprávy, je v naší republice zaveden od roku 2000. Jeho světová historie je ovšem starší. Podobnou činnost prováděli římští tribunové lidu nebo někteří středověcí panovníci, ale první opravdový ombudsman existoval až od roku 1713 z nařízení švédského krále Karla XII. Ostatně ze švédštiny pochází i výraz „ombud“, který označuje osobu vystupující jako zástupce, zmocněnec či mluvčí jiných. Švédský královský ombudsman měl dbát především na správné chování královských úředníků. Počátkem 19. století byl jeho úřad zakotven ve švédské ústavě. Největšího rozvoje ovšem instituce ombudsmana dosáhla ve století 20., kdy zejména po druhé světové válce vznikla téměř ve 100 státech světa. Někde je dokonce ombudsman natolik oblíbený, že podobné úřady existují i na nižších úrovních státu, či dokonce úplně mimo státní struktury, například ve firmách.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články