Obrozenci

Minuta s encyklopedií - 13. 03. 2007Reformy Marie Terezie a Josefa II. uvolnily prostor pro modernizaci společnosti. Toleranční patent z roku 1781 umožnil rozšířením náboženské svobody také navázání na reformační tradice české literatury. Zrušení nevolnictví pak zase umožnilo příliv neponěmčených venkovanů do měst, kde bylo jejich dětem díky povinné školní docházce zpřístupněno vzdělání. To vše sehrálo důležitou roli v procesu formování novodobého českého národa a v procesu jeho politické a kulturní emancipace. První obrozenci se koncem 18. století soustředili především na vědecké zkoumání minulosti českého národa, jeho jazyka a literatury. Josef Dobrovský tehdy vytvořil základy pro jazykové obrození, když navázal na humanistickou tradici českého spisovného jazyka. Také básníci kolem Václava Tháma se hlásili k tradici starší české literatury, ale zároveň dokazovali možnosti jazyka četnými překlady nových děl z cizích řečí. Národní obrození se stalo významnou součástí českého historického vědomí a východiskem novodobé české kultury.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články