Morseovka

Minuta s encyklopedií - 15. 01. 2007Autorem dodnes známého kódování abecedních znaků do podoby čárek a teček je americký malíř a vynálezce Samuel Morse. Je až s podivem, jak tento umělec dokázal prosadit svůj vynález elektromagnetického telegrafu a jak je i dnes, v době e-mailů a mobilů, jeho abeceda známá. K jejímu oficiálnímu zrušení při komunikaci v lodní dopravě došlo až roku 1999. Samuel Morse se v roce 1832 vracel lodí z Evropy, kde studoval malířství. Na palubě se seznámil s fyzikem Jacksonem, který mu ukázal nejrůznější kejkle s elektromagnetem. Morse byl jeho představením ohromen a začal se zabývat myšlenkou využití elektromagnetu v telegrafii. Z počátku o jeho vynález neměl nikdo zájem, až roku 1844 byla zřízena první telegrafická linka z Washingtonu do Baltimore. Dráty byly prý zavěšeny na stromech a jako izolátory sloužily pivní lahve.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články