Marathónský běžec

Minuta s encyklopedií - 15. 08. 2006Jak vypráví legenda, roku 490 př. n. l. doběhl zchvácený posel z Marathonu na Athénské náměstí, aby zde vydechl svá poslední slova „zvítězili jsme“. Jde o jeden z nejpůsobivějších, ale zároveň i nejnepravděpodobnějších příběhů starověkého Řecka. Vojenství té doby bylo na vysoké úrovni a každý Řek si tehdy uvědomoval význam bitvy u Marathonu. Válečná fronta byla spojena nejen s Athénami, ale i s ostatními bojujícími městy důvtipnou denní i noční signalizací. Fungovali zde rychlí jízdní poslové, případně válečné vozy vyjíždějící štafetovým způsobem od jednoho opevněného stanoviště ke druhému. Že by tedy zprávu o vítězství nad Peršany donesl do Athén jediný udýchaný muž, je naprosto nemyslitelné, zvláště uvážímeli, že v podobě takto neoficiálního poselství mohlo jít o nepřátelskou lest.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články