Mapy

Minuta s encyklopedií - 24. 06. 2006Tatam je doba, kdy člověk znal jen nejbližší okolí svého příbytku a kdy jeho svět byl ohraničen nejbližší řekou, trhlinou nebo hustým lesem. Na konci starší doby kamenné už začal zakreslovat na kůru, dřevo nebo kůži první primitivní nákresy území. Nejstarší dochované mapy pocházejí z poloviny 2. tisíciletí př. n. l. V jejich středu bylo zobrazeno místo jejich vzniku a směrem k okrajům pak všechny okolní kulturní civilizace. Za tvůrce prvních skutečných map jsou považováni Řekové. Jejich znalosti umožnily důkladněji znázornit pevniny a také přesněji zakreslit vzdálenosti. Ve středověku nastal celkový úpadek kartografie především v křesťanské Evropě. Hlásat, že je Země kulatá, bylo kacířstvím a k dalšímu rozvoji map tak došlo až v období renesance. Gerhart Mercator tehdy v roce 1569 zkonstruoval zobrazení zachovávající velikosti úhlů, které se na námořních mapách používá dodnes.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články