Lhota

Minuta s encyklopedií - 25. 06. 2007Nejčastějším názvem českých měst a obcí je jistě Lhota. Osady s tímto jménem začaly vznikat od 13. století, kdy majitel půdy umožnil nájemci po určenou, tak zvanou lhotní dobu, zúrodňovat plané nebo opuštěné pozemky za zvýhodněných podmínek. Těmi bylo nejčastěji chápáno osvobození od daní a tak se tento způsob stal velice brzy populární jak u nájemce, tak u pronajímatelů, kteří za nějakých dvacet třicet let získali úrodné pozemky. První Lhota v Čechách vznikla v roce 1299 u Chocně a brzy ji následovala další místa obdělávaná s využitím tohoto principu. Výraz „lhota“, který nejspíše pochází od slova „lehký“, navíc často vstoupil i do názvu osady a jak uvádí Ottův slovník naučný, bylo jich na na našem území v 19. století více než 350. Přídavná jména jako například suchá, dlouhá nebo dolní pak vyjadřovala klimatické podmínky, délku trvání lhůty nebo třeba geografickou polohu.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články