Král Herodes

Minuta s encyklopedií - 22. 04. 2007V roce 43 př. n. l. byl do úřadu krále Judeje, tedy dnešního Izraele, jmenován Herodes Veliký. Během své vlády upevnil nový král dobré vztahy s Římany a potlačil většinu svých odpůrců. Jakmile ale získal nad Judeou kontrolu, významně se zasloužil o její rozvoj. K jeho největším zásluhám patřila oprava Šalomounova chrámu a zbudování nového přístavu Caesarea. Byl ovšem chorobně podezíravý, a tak dal ze strachu, že proti němu kují pikle, popravit řadu svých příbuzných. Neušetřil ani jednu ze svých deseti žen Miriamme, kterou nejspíše opravdu miloval, ani svou nevlastní matku. Největšího krveprolití se však dopustil, když zaslechl, že se v Betlémě narodilo dítě, které se má stát židovským králem. Ač již byl na smrtelné posteli, dal Herodes příkaz zabít všechny novorozené chlapce. Tento masakr je znám z bible jako vraždění neviňátek.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články