Konstantin a Metoděj

Minuta s encyklopedií - 30. 01. 2007O misii, kterou podnikli dva soluňští bratři na našem území v druhé polovině 9. století, je mnohé známo. O životě obou existují však jen kusé dobové zprávy. Nejvíce se dovídáme z tak zvaných moravsko-panonských legend neznámého autora, sepsaných pravděpodobně až po smrti obou misionářů. Oba se narodili v Soluni v dobře situované rodině pravděpodobně slovanských rodičů. Dobře ovládali slovanský jazyk a uměli jím plynně hovořit. Metoděj studoval právo a byl úředníkem, ale později se stal prostým mnichem. Konstantin si zvolil duchovní stav hned po skončení studií a brzy byl vysvěcen na kněze. V době, kdy vstoupili na území velké Moravy, bylo Metodějovi už 48 let, Konstantin byl o 12 let mladší. Vyučovali zde ve staroslověnštině, pro kterou Konstantin vytvořil vhodné písmo zvané hlaholice a do níž přeložili části bible i právní texty.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články