Knoflíky

Minuta s encyklopedií - 21. 08. 2006Ne vždy sloužily knoflíky na našich oděvech k zapínání. Tato funkce jim byla přiřčena teprve asi před 700 lety, když na konci středověku ustupovala móda širokých rouch nové užší linii. První knoflíky, z nichž nejstarší jsou historicky doložené z doby kolem roku 2000 př. n. l., byly používány jako šperk. Řekové, Římané, Indové i Germáni zdobili své oděvy bohatě dekorovanými knoflíky, vyrobenými z kostí, nejčastěji sloních klů nebo z lastur. Ozdobnou funkci měly také slavné zlaté gombíky Velkomoravské říše. Praktickou zapínací funkci dostaly knoflíky ve 13. století, kdy díky dokonalejší spřádací a tkalcovské technice bylo možno vyrábět stále jemnější látky, které dosavadní jehlice a spony poškozovaly. Knoflíkové módní vlny se jako první chopila šlechta, která také záhy vydala nařízení, kolik knoflíků smí nosit na svém oděvu měšťan či sedlák.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články