Keltové

Minuta s encyklopedií - 30. 03. 2006Původní keltské kmeny mají své kořeny na území mezi prameny Dunaje, Rýna a Rhôny, ale kolem roku 500 př. n. l. začaly expandovat téměř po celé Evropě. Naše území tehdy obýval kmen Bójů, který dal vlastně nynější české kotlině jméno, neboť z keltského Boiohaemum vznikl dodnes používaný název Bohemia. Protože Keltové sami z náboženských důvodů nepořizovali žádné záznamy, nalézáme písemné zprávy o nich pouze u Řeků a Římanů. Ti v Galech, jak Kelty nazývali, viděli jen negramotné divochy a neustále se opíjející bojovníky. Keltové ale byli především zemědělci, uměli zpracovávat kovy a znali i hrnčířský kruh. První silnice a mosty na našem území vznikly právě jejich zásluhou. I dnes je možné u nás vystopovat pozůstatky keltských sídel, z nichž podle mnohých odborníků bylo nejdůležitějším oppidum na vrchu Hradiště u Stradonic nedaleko Berouna.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články