Kašpar Hauser

Minuta s encyklopedií - 28. 03. 200626. května roku 1828 se na norimberském rynku objevil neznámý chlapec. Na sobě měl obnošené šatstvo, kráčel velmi nejistě, jako by se právě učil chodit, a téměř nemluvil. U sebe měl pouze dopis adresovaný veliteli čtvrté eskadrony šestého pluku lehké kavalerie baronu Friedrichu von Wessenig. Ukázalo se, že chlapec po dlouhých 16 let vyrůstal bez styku s lidskou společností, v malé temné cele. Měl výborný sluch i zrak a projevovaly se u něho výjimečné schopnosti, které však časem ztrácel. Pátrání po jeho původu vedlo až k nejvyšším místům a zdálo se, že Kašpar je uneseným korunním princem Bádenska. Začaly se vést řeči o mocenských intrikách, které jen zesílily po neúspěšném pokusu o Kašparovo zabití roku 1829. Nakonec byl však Kašpar Hauser přece jen usmrcen jedním bodnutím dýky neznámého útočníka v prosinci 1833.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články