Kanibalismus

Minuta s encyklopedií - 06. 04. 2007Při španělském objevování ostrovů v Karibském moři v 16. století narazili mořeplavci na několik kmenů antropofágů. Toto slovo je složením řeckých výrazů anthropos - člověk a fagein - jíst a pojem kanibal zřejmě vznikl jen zkomolením jména obyvatel objevovaných ostrovů, tedy Karibal. Na rozdíl od antropofágů může být za kanibala označeno i zvíře, které pojídá příslušníky svého druhu. Kanibalismus u lidí mívá dvě hlavní příčiny. Tou první je nedostatek potravy, jak tomu bylo například v období středověkých hladomorů nebo v případech lidské skupiny zahnané do kritické situace. Druhou příčinu kanibalismu je možno spatřit v rituálních či náboženských důvodech. S tímto typem antropofagie se můžeme ještě dnes setkat na Nové Guineji a v Africe. Příslušníci některých kmenů tam pojídají části těla zemřelého v domnění, že tím získají jeho nejlepší vlastnosti.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články