IQ

Minuta s encyklopedií - 13. 11. 2006Metody přezkušování inteligence vycházejí z prací francouzského psychologa Alfreda Bineta, který sestavil první test IQ v roce 1905. Pomocí řady drobných úkolů tehdy zjišťoval, které děti s horšími učebními výsledky by měly být přeřazeny do zvláštní školy. Testy pro měření inteligence jsou vypracovány tak, aby asi 70 % lidí dosáhlo výsledků mezi 85 a 115 body. Zhruba 3 % testovaných překračují hranici 130 bodů a stejné množství nedosahuje hodnoty 70 bodů. Testy zkoumají logické myšlení, počítání s čísly, prostorovou představivost a výkon paměti. Zcela ale opomíjejí kreativitu a fantazii, a nejsou tedy schopny plně pojmout inteligenci v celé její komplexnosti. Je tedy žádoucí zdržet se jakýchkoliv dalekosáhlých interpretací této metody a je třeba ji brát s rezervou. Nižší počet bodů totiž neznamená nižší inteligenci, protože testy měří pouze určité dílčí funkce mozku.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články