Inkvizice

Minuta s encyklopedií - 03. 04. 2007Na konci 12. století, kdy na papežském stolci seděl Inocenc III., se západní Evropou šířila nejrůznější kacířská hnutí. Jejich členové, kteří kázali názory odporující katolické víře, byli panovníky krutě stíháni a krvavě potlačováni. Inocenc III. tak v roce 1208 vydal bulu o církevním prokletí proti kacířům, a po něm nastoupivší Řehoř IX. v roce 1232 rozhodl o zřízení oficiální organizace závislé na církvi, která by kacířství potírala. Inkvizitorský úkol byl svěřen řádu dominikánů a ti vyvíjeli svou činnost po celé Evropě. Na shromáždění obyvatel vyzývali pod trestem vyobcování z církve všechny věřící, aby označovali kacíře. Ti pak byli většinou bez možnosti obrany mučeni a vězněni a celé 13. století bylo ve znamení hrůz páchaných církví. Od 14. století moc inkvizice oslabovala, ale k jejímu úplnému zrušení docházelo v řadě míst až ve století osmnáctém.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články