Hrady a zámky

Minuta s encyklopedií - 18. 10. 2006Často se zde zmiňujeme o konkrétních hradech a zámcích České republiky. Obecně jsme se však pojmy hrad a zámek ještě nezabývali. Je třeba si všimnout, že čeština je jedním z mála jazyků, které tyto dva termíny rozlišují. V mnoha jazycích má totiž toto velké panské sídlo jednotné označení, odvozené od latinského „castellum“ – zdrobněliny názvu opevněného vojenského tábora. Termíny „hrad“ a „zámek“ byly i v češtině dlouho totožné a navzájem zaměnitelné. Dnes je ovšem již přísně oddělujeme, když „hradem“ označujeme sídlo vzniklé především z obranných důvodů. „Zámek“ je o tuto funkci ochuzen a slouží především jako reprezentativní obydlí. Hrady vznikaly dříve a jejich přerod na zámky je patrný již v pozdním středověku v 15. století. Tehdy docházelo k postupnému vývoji od výrazně pevnostní k reprezentačně obytné funkci.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články