Homér

Minuta s encyklopedií - 18. 12. 2006O životě nejstaršího řeckého básníka, jehož texty se dochovaly, nevíme dodnes téměř nic. Není dokonce ani jisté, jestli žil kolem roku 850 př. n. l. či jestli je skutečně autorem Iliady a Odyssey. Obě tato díla svými rozdílnými styly i časovou nejednotností zavdala již ve středověku podněty k mnoha pochybnostem o jejich skutečném autorství. Podle některých teorií jde o soubor zpěvů složených v průběhu několika staletí potulnými aoidy, který v 8. století př. n. l. sestavil jeden básník. Podle jiných jsou oba eposy dílem téhož autora, přičemž Ilias je napsána v mládí, zatímco Odyssea v době básníkova stáří. Tyto a mnohé další nejasnosti jsou jako tak zvaná homérská otázka záhadou dodnes. Mimo tyto dva eposy je Homérovi připisována také sbírka 33 hymnů psaných v daktylských hexametrech a oslavujících jednotlivé starořecké bohy a jejich slavné mytické činy.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články