Gotika

Minuta s encyklopedií - 25. 01. 2007Pojem gotika poprvé použil italský malíř a architekt Giorgio Vasari, když jím označil předchozí uměleckou epochu. V tehdejší době, kdy za pravé umění bylo považováno jen to, které vycházelo z antických vzorů, považoval Vasari architektonický sloh uplynulých tří století za barbarský a vhodný snad jen pro Góty. Odtud tedy označení, které mělo pohrdavý význam až do konce 18. století. Nejvýznamnější nositelkou gotického stylu byla architektura, jejíž prvky nacházíme v katedrálách, na hradech nebo radnicích. Důmyslná konstrukce opěrného systému křížové klenby, mohutných pilířů a sloupových podpěr jakoby odhmotňovala vnitřní prostor staveb. Síla zdiva se v porovnání s románským stylem zdála daleko menší. Nejtypičtějším znakem gotické architektury byl lomený oblouk vysokých oken, který lze spolu s nespočetným množstvím ozdobných prvků vidět právě v katedrálách. Gotika ovšem poznamenala i vývoj sochařství, malířství i užitého umění.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články