Glóbus

Minuta s encyklopedií - 20. 11. 2007Někdy v polovině 2. století př. n. l. vytvořil řecký filozof Krates z Mallu první zmenšený model Země, když překreslil téměř sto let starou mapu Eratosthéna z Kyrény na kouli. Mimo tehdy známý svět zobrazoval jeho glóbus také tři další kontinenty, o kterých mohli mít antičtí učenci jestli vůbec nějakou, tak jen velmi mlhavou představu. Nejstarším dochovaným zmenšeným modelem Země je Behaimův glóbus z roku 1492 - z téhož roku, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Ta tedy pochopitelně na Behaimově „zemském jablku“, jak své dílo nazýval, zachycena není. Zato jsou na něm zakresleny tři známé kontinenty a celá řada větších ostrovů v Atlantickém oceánu. Glóbus o průměru padesáti čtyř centimetrů byl vyroben z lepenky napnuté na kouli z dřevěných obručí a je potažen vrstvou sádry, na níž je nalepen mapový pergamen. Dnes je uložen ve sbírkách Německého národního muzea v Norimberku.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články