Génius

Minuta s encyklopedií - 25. 07. 2006



Podle představ starých Římanů provázel každého člověka od okamžiku zplození po celý život až do smrti jeho génius. Můžeme ho chápat jako křesťanského anděla strážného nebo jako staroegyptského duchovního dvojníka, i když jej s nimi nelze úplně ztotožnit. Génius sdílel s člověkem všechny jeho radosti i strasti a bděl nad jeho osudem. Podle starší víry umíral génius spolu se svým člověkem, podle pozdější žil i po jeho smrti a navštěvoval jeho hrob. Nejen lidé ovšem měli svého génia. Byla jím obdařena i místa, nejrůznější sdružení, vojenské jednotky, celé státy a podobně. Lidský génius byl zobrazován jako mladík se zahalenou hlavou a s rohem hojnosti, géniové míst v podobě hadů, pojídajících ovoce. Nejznámějším vyobrazením jsou géniové s láry, pocházející z domu Vettiů v Pompejích.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:



Další články