El Niño

Minuta s encyklopedií - 17. 12. 2007Klimatický jev, který se nepravidelně objevuje v atmosféře a oceánu oblasti tropického Pacifiku, byl pozorován jihoamerickými rybáři někdy v 19. století. Vlivem zeslabení studeného oceánského Peruánského proudu docházelo k oteplování místních vod. Jelikož tato událost nastávala zpravidla kolem Vánoc, začali ji rybáři nazývat El Niño Jesus, což se dá česky přeložit jako jezulátko. Dnes je tento jev označován jen jako El Niño a je považován za nejvýznamnější známý zdroj meziroční proměnlivosti klimatu v různých částech světa. El Niño je znám už od 16. století, opakuje se po třech až sedmi letech a trvá dvanáct až osmnáct měsíců. Vědci z Kalifornské univerzity v Santa Cruz dospěli na základě analýzy vzorků tichomořského dna k přesvědčení, že El Niño byl v pliocénu trvalým jevem a že ovlivňoval podnebný systém na konci mladších třetihor nepřetržitě více než 3,5 milionu let.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články