Červenec v pranostikách

Minuta s encyklopedií - 22. 12. 2006K sedmému měsíci roku se váže snad nejméně pranostik ze všech. Patrně je to dáno tím, že rolníci byli v červenci plně zaměstnáni polními pracemi a neměli čas zabývat se tvorbou povětrnostních pořekadel. Mezi tím červencovým málem se ale vyskytují i dvě poněkud protikladné pranostiky „co červenec neuvaří – srpen nedopeče“ a „co červenec neupeče, to již srpnu neuteče“. Zatímco první poukazuje na fakt, že je-li červenec chladnější, v srpnu to patrně nebude o moc lepší, tvrdí druhá pravý opak. Z hlediska statistik je ale třeba přiznat, že průměrná teplota v srpnu je téměř ve 33 % případů vyšší než v červenci. Svatá Markyta symbolickým hozením srpu do žita dne 13. července ohlašovala počátek žní. Zajímavé je, že toto dnes velmi známé přísloví nebylo koncem 18. století ještě patrně vůbec známo.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články