Býčí skála

Minuta s encyklopedií - 04. 10. 2006V Moravském krasu se nedaleko Adamova nachází jeskyně, která koncem 60. let 19. století vzbudila zájem evropských archeologů. Při těžbě jeskynního písku zde totiž byla nalezena bronzová soška býka, která je dodnes pokládána za vrchol umělecké tvorby halštatské doby. Průzkumu se ihned ujal dr. Jindřich Wankel, ovšem českým archeologům zůstaly jeho výsledky umístěné ve vídeňském Dvorském muzeu takřka nedosažitelné. Wankel sám vydal jen jediný spis, ve kterém celý nález interpretuje jako hrob mocného velmože, při jehož pohřbu došlo ke krvavým obětem. Vedle Wankelovy teorie vzniklo mnoho dalších, které ji zcela zpochybňovaly. Podle jedné z posledních nedošlo v jeskyni, kde se usadila skupina lidí, k vyvraždění, ale ke katastrofě. Používání ohnišť totiž způsobilo nahromadění nebezpečných plynů, jejich výbuch a zřícení stropu jeskyně. Zaručeně správné vysvětlení události v Býčí skále zatím ovšem nebylo podáno.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články