Bouzov

Minuta s encyklopedií - 09. 09. 2006První zmínka o severomoravském hradu ležícím nedaleko Litovle pochází z roku 1317, kdy byl v držení svého zakladatele Búza z Bouzova. Ještě v průběhu 14. století se stal vlastnictvím pánů z Vildenberka, kteří jej v roce 1382 prodali markraběti Joštovi. Ten pak panství přenechal svému přívrženci Heraltovi z Kunštátu roku 1396. V rukou pánů z Kunštátu zůstal Bouzov téměř až do konce 15. století, kdy provedl poslední středověké dostavby Hanuš Haugvic z Biskupic a jeho potomci. Roku 1558 postihl Bouzov požár a po něm již nedošlo k plné obnově. Od konce 17. století až do začátku druhé světové války vlastnil panství řád německých rytířů. Jeho velmistr arcivévoda Evžen se roku 1896 zasloužil o rozsáhlou přestavbu, při níž byl sice respektován půdorys starého hradu, avšak stavba ctila zásady německé pozdní gotiky.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články