Berlínská zeď

Minuta s encyklopedií - 09. 03. 2007V ranních hodinách dne 13. srpna 1961 zahájily jednotky Národní lidové armády Německé demokratické republiky stavbu zdi, která oddělovala západní Berlín od východního Berlína a celého východního Německa. Celková délka opevnění kolem západního Berlína byla 155 kilometrů, šlo tedy o nejdelší betonovou zeď na světě. Tato stavba se pak po téměř 30 let stala symbolem studené války a oddělení východu a západu. Až do roku 1989 bylo při pokusu o útěk do svobodné západní zóny usmrceno téměř 250 lidí, 5 000 se útěk podařil. Není bez zajímavosti, že 574 z těchto úspěšných překročitelů byli příslušníci ochrany hranic. Berlínská zeď začala ztrácet svůj význam v létě roku 1989, kdy Maďarsko otevřelo své hranice na západ. Východoněmecké vedení se pod tlakem četných demonstrací odhodlalo zeď otevřít a 22. ledna 1990 bylo přistoupeno k její fyzickélikvidaci.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články