Babylónská věž

Minuta s encyklopedií - 29. 09. 2006V roce 583 př. n. l. rozbořil král Nabukadnezar při své třetí válečné výpravě Jeruzalém a odvlekl na 50 000 Židů do svého hlavního města Babylónu. To bylo tenkrát nevídaným velkoměstem, obehnaným hlubokým příkopem a trojnásobným pásem hradeb. Stavby samotného města vynikaly svou orientální nádherou a velkolepostí, zvláště pak 90 metrů vysoká věž. Její poslání bylo zřejmě náboženské, ale zároveň také pravděpodobně sloužila i hvězdářům a astrologům. Když se roku 539 př. n. l. zmocnil Babylónu perský král Kýros Starší, dovolil Židům, aby se po 50 letech zajetí vrátili do vlasti. Tam pak vyprávěli, co zažili a viděli, a nemohli také opomenout zdůraznit nebývalé rozměry babylónských staveb. Tvrdili, že Babylóňané se ve své pýše snaží vystavět věž tak vysokou, aby její vrchol sahal až do nebe. Z jejich vyprávění se pak zrodila jedna z nejpůsobivějších biblických legend.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články