Artemidin chrám v Efesu

Minuta s encyklopedií - 02. 02. 2006Podle řecké mytologie byla Artemis bohyní lovu, svateb a plodnosti a jako takovou ji bylo třeba náležitě opěvovat a uctívat. Král Kroisos se tak roku 550 př. n. l. rozhodl obětovat své nezměrné bohatství na 120 let trvající výstavbu chrámu, který byl pro svou krásu považován za jeden z divů světa. Když pak jedné noci roku 356 př. n. l. palác shořel, bylo toto neštěstí přisuzováno nepřítomnosti bohyně Artemis v její svatyni, neboť tenkrát prý musela být osobně u narození samotného Alexandra Velikého. Byl to on, kdo nechal později palác znovu zbudovat. Roku 262 ho však vyplenili Gótové a o 117 let později byl na základě výnosu císaře Theodosia uzavřen. Budova několikrát podlehla zemětřesení a nakonec byly její trosky použity na stavbu chrámu sv. Sofie v Cařihradě.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články