bleskosvodElektrotechnika / Meteorologie

Také lidově hromosvod – zařízení pro svod atmosférických výbojů (blesků) do země. Slouží k ochraně budov a objektů před nebezpečnými účinky blesku, vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a ke svodu výboje do země. Skládá se ze tří částí: a) jímací zařízení (tyče, mříže); b) svody, jenž tvoří vodivé spojení, každý svod by měl mít vlastní zemnič; c) uzemnění, zajišťující svod výboje do země. První bleskosvod zkonstruoval v roce 1750 B. Franklin, v českých zemích roku 1754 P. Diviš.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Benjamin Franklin, Prokop Diviš.