blanketové právní normyDruh právních norem, které v některých svých částech odkazují na normu jinou, třeba dosud nevydanou, například zmocňující příslušné orgány k bližší úpravě některých vztahů prováděcími předpisy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 2. 2006
Autor: -red-