blanická brázda



Tektonický příkop směru sever severovýchod – jih jihovýchod mezi Kouřimí, Táborem a Kapucemi, pokračující (rodeiská linie) až k Dunaji. Jsou na ni vázána rudní ložiska Ag., Pb, Zn a Au a erozní zbytky permokarbonských uhlonosných usazenin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 9. 2006
Autor: -red-