bitva u Jeny a AuerstedtuVojenství
Francouzsko-pruská dvojbitva za napoleonských válek (1806). Toto střetnutí 14.10.1806 rozhodlo o výsledku Napoleonova tažení proti Prusku v průběhu války Francie se čtvrtou koalicí. Předpokladem francouzského vítězství bylo zabránit spojení hlavní pruské armády vedené vévodou Karlem Vilémem Ferdinandem Brunšvickým s oddíly knížete Friedricha Ludwiga zu Hohenlohe-Ingelfingen. Toto spojení zmařila kolona maršála Lannese. Prusové v následných bojích podcenili sílu nepřítele a dopustili se několika strategických chyb, což způsobilo jejich dvojí drtivou porážku – u Auerstedtu zvítězil maršál Davout nad hlavní pruskou armádou, zatímco prakticky v téže době Napoleon porazil Hohenloheho sbor u Jeny. Katastrofu Pruska završila 17.10. porážka jeho záložní armády u Halle. Následovalo obsazení Berlína Napoleonem (27.10.).

Datum vytvoření: 12. 6. 2008
Datum aktualizace: 12. 6. 2008
Autor: mim

Odkazující hesla: Auerstedt.