bitva u DenainFrancouzsko-nizozemská bitva za války o španělské dědictví (1712). Proběhla v závěrečné fázi konfliktu, když francouzský maršál Villars napadl 24.7.1712 u města Denain nizozemský sbor. Francouzi zvítězili dříve, než Nizozemcům stihly přijít na pomoc nedaleko rozmístěné císařské jednotky vedené princem Evženem Savojským. Již v době bitvy probíhala mírová jednání v Utrechtu, Villarsovo vítězství zvýšilo ochotu Nizozemců uzavřít mír a zlepšilo dosud nepříznivou vyjednávací pozici Francouzů.

Datum vytvoření: 24. 4. 2008
Datum aktualizace: 25. 4. 2008
Autor: mim

Reklama: