bitva u ChotusicVojenství
Rakousko-pruská bitva za první slezské války (1742). Rakouské velení se na jaře 1742 rozhodlo pokusit se vytlačit Prusy z Čech. Jednotkám, kterým velel princ Karel Lotrinský, vyrazil vstříc pruský král Fridrich II. Armády se střetly 17.5.1742 u Chotusic nedaleko Čáslavi. V průběhu boje dosahovaly úspěchů obě strany, bitvu nakonec rozhodla pruská pěchota na pravém křídle. Vítězní Prusové ztratili 4800 mužů, Rakušané 6500. Střetnutí de facto rozhodlo první slezskou válku, protože Marie Terezie krátce po něm přistoupila na podmínky preliminárního míru ve Vratislavi. Jednání probíhala za britského prostřednictví, dohoda byla podepsána 16.6.1742. Rakousko na jejím základě postoupilo Prusku Kladsko a většinu Slezska. Dohodnuté body byly posléze stvrzeny podpisem mírové smlouvy v Berlíně.

Datum vytvoření: 13. 6. 2008
Datum aktualizace: 13. 6. 2008
Autor: mim

Odkazující hesla: Chotusice.

Reklama: