bitva u BerezinyRusko-francouzská bitva za napoleonských válek (1812). Toto střetnutí bylo vyvrcholením neúspěchu francouzského tažení do Ruska. Napoleon dlouho ignoroval varování ohledně možných důsledků ruské zimy a zůstal ve vypálené Moskvě až do 19.10.1812. Poté dal rozkaz k ústupu, v jehož průběhu byly francouzské jednotky napadány pravidelnými ruskými oddíly, kozáky i partyzány. Situaci Francouzů zhoršoval mráz a hlad. Zkáza tzv. Velké armády vyvrcholila 26.–28.11. při přechodu řeky Bereziny, kdy se její jednotky střetly s ruskými silami vedenými knížetem Kutuzovem, polním maršálem Wittgensteinem a admirálem Chichagovem. Po těžké porážce se francouzský ústup změnil v útěk, Berezinu nakonec překročilo pouze 60000 mužů. V průběhu návratu do Evropy ztráty dále narůstaly, při překračování řeky Němen měla bývalá Velká armáda už jen 30–40000 mužů.

Datum vytvoření: 28. 3. 2008
Datum aktualizace: 28. 3. 2008
Autor: mim

Odkazující hesla: Berezina, Napoleonovo tažení do Ruska.

Reklama: