bitva u AspromonteVojenství
Bitva v Itálii vedená v rámci risorgimenta (1862). Po vyhlášení sjednoceného Italského království (17.3.1861) stále existovala na apeninském poloostrově území, která nebyla součástí nového státu. Šlo zejména o Řím, v němž pobývala francouzská posádka. Revolucionář Giuseppe Garibaldi se rozhodl opustit své útočiště na ostrově Caprera a na jaře 1862 zahájil agitaci pod heslem „Řím nebo smrt!“. Shromáždil jednotku asi 2000 dobrovolníků a zahájil postup k Římu ve snaze jej osvobodit, tento naivní pokus však rychle ztroskotal v důsledku bitvy u Aspromonte. Vládní vojsko zde 29.8.1862 garibaldiovce zastavilo, sám Garibaldi byl raněn a zajat. Společně s dalšími zajatci však byl již v říjnu amnestován.

Datum vytvoření: 28. 3. 2008
Datum aktualizace: 28. 3. 2008
Autor: mim