Bistriţa-Năsăd[Bistrica neseud], judeţ v severním Rumunsku, 5305 km2, 30070 obyvatel (1980), administrativní středisko Bistriţa. Průmysl těžební (rudy barevných kovů), chemický, potravinářský, dřevozpracující, kožedělný. Bramborářství.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 12. 2007
Autor: -red-