bisexualita[Latina], sexuální náklonnost k oběma pohlavím. Bipolární erotická orientace, přítomná více či méně v každém jedinci jako přirozená složka jeho biologické existence. Na úrovni instinktu je často srovnávána s obdobným jevem u vyšších živočichů, i když mechanismy obou nejsou pravděpodobně stejné. U člověka bývá díky výchově, osvojeným normám a životním okolnostem jedna složka bisexuality (obvykle homosexuální) potlačena. Viz také hermafroditismus.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 1. 2020
Autor: -red-

Reklama: