bis dat, qui cito dat[Kví citó, latina], dvakrát (dvojnásob), dává, kdo rychle dává (podle Publilia Syra, Myšlenky).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 2. 2006
Autor: -red-

Reklama: