BirdLife InternationalZoologie

Světové sdružení národních organizací na ochranu ptáků a přírody. Je činné ve více než 100 státech a má za cíl snížení počtu ohrožených druhů a ochranu jejich území. Cílem této snahy je příspěvek k zachování biologické rozmanitosti a udržitelnému využívání přírodních zdrojů. Mottem organizace je Společně pro ptáky a pro lidi (Together for birds and people). V šeké republice je patnerem zapojeným do tohoto sdružení Česká společnost ornitologická.Datum vytvoření: 5. 2. 2021
Datum aktualizace: 5. 2. 2021
Autor: -red-