biovarMikrobiologie / Biochemie
[Řečtina + latina], mikrobiologie, starší označení biotyp – označení pro určitý typ biochemických reakcí v rámci jednoho bakteriálního druhu. Projevuje se zkvašením (popřípadě nezkvašením) několika daných cukrů. Označuje se bud pořadovými čísly, nebo písmeny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 11. 2006
Autor: -red-