biosyntézaMolekulární biologie, [řečtina], syntéza chemických látek v živých systémech z jednoduchých prekurzorů, probíhající za fyziologických podmínek (ve vodném prostředí, za normální teploty a tlaku), většinou jako enzymově katalyzovaný proces. U biopolymerů probíhá většinou dvoustupňově kondenzací monomerů za tvorby podjednotek a jejich spojováním na výsledné molekuly. Biosyntéza zahrnuje rovněž vytváření konečných morfologických struktur, například ribozómů, mitochondrií a membrán jader. Biosyntéza buněčných komponent i strukturních částí je geneticky programována (exprese genu a operónu). Viz také biogeneze.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: biogeneze, lanosterol, matrice, prostaglandiny, Severo Ochoa, transkripce, transpeptidace, uridintrifosfát.

Reklama: