biopsychická aktivitaSložitá síť vztahů mezi všemi subsystémy lidského organismu umožňující průběh psychických dějů na biologickém substrátu. Kategorie odrážející dialektiku základních forem pohybu hmoty v rovině jednoty objektivního a subjektivního. Viz také psychotronika.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: