biomorfa[Řečtina], typ celkového tvaru organismu, vzniklý u zástupců vývojově blízkých i vzdálených skupin organismů jako přizpůsobení podobným činitelům prostředí. Příkladem je biomorfa travin, k nimž patří vlastní trávy, rostliny šáchorovité (například ostřice) a sítinovité (například bika).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-