biometeorologie[Řečtina] – nauka studující přímé i nepřímé vlivy (fyzikální, chemické) prostředí zemské atmosféry, ale též podobných prostředí jinde, na fyzikálně chemické systémy a živé organismy. V užším pojetí je to studium vzájemných vazeb mezi živými organismy (od úrovně buněk, struktur, tkání) a meteorologickými činiteli, krátkodobým průběhem počasí, meteorologickými ději v mikrosféře i makrosféře, v prostorách přírodních i umělých. V ČR se nejčastěji náplň biometerologie zahrnuje do bioklimatologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: bioklimatologie.

Reklama: