biomasa



Biologie
Biologie souhrn látek tvořících těla organismů. Stanovuje se vážením, popřípadě odhadem z objemu nebo délky těla. U čerstvě nalovených organismů se stanovuje živá nebo čerstvá biomasa. Přesnější je stanovení biomasy suché (sušiny) a sušiny bez popelovin. Energetická hodnota biomasy se stanovuje buď spálením v joulometru, nebo na základě podílu bílkovin, cukrů a tuků.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 5. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: biomasa, dekompozice, živá hmota.

Reklama: