biologie vývoje



Nauka o ontogenetickém vývoji organismů, součást biologie. Zabývá se studiem tvarových a funkčních změn ve všech obdobích životního cyklu počínaje vznikem a utvářením zárodku (u jednobuněčných organismů vznikem buňky) přes postembryonální vývoj (růst a funkční vyzrávání orgánů) až po dospívání, rozmnožování, stáří a smrt jedince.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 3. 2007
Autor: -red-

Reklama: