biologický výnosRostlinná výroba
Zemědělství, hmotnost sušiny veškeré rostlinné hmoty (nadzemní i podzemní) z jednotky plochy porostu bez ohledu na její využití. Je mírou mohutnosti fotosyntetické produkce a závisí na genetickém potenciálu jedince, vnějších podmínkách prostředí a schopnosti využití energie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 3. 2004
Autor: -red-