bioindikaceEkologie
Ekologie, schopnost organismů, které jsou citlivé vůči působení nějakého ekologického faktoru, upozornit na míru antropogenních či jiných škodlivých vlivů. Odrážejí přirozené změny v prostředí nebo indikují vlastnosti abiotického prostředí, ve kterém žijí. Bioindikátory jsou organismy s úzkou ekologickou valencí nebo jsou citlivé na znečištění životního prostředí. Vhodné druhy jsou také druhy krátkověké, u nichž lze rychle sledovat přirozené i antropogenní změny nebo naopak dlouhověké (jde většinou o rostliny), u nichž lze změny sledovat z dlouhodobého hlediska.

Datum vytvoření: 27. 5. 2007
Datum aktualizace: 2. 7. 2007
Autor: -red-

Reklama: