biografie[Řečtina], životopis – žánr zachycující hlavní životní osudy a činy určité významné historické osobnosti na základě materiálů archívních, memoárů, deníků, osobních znalostí, ústních pramenů a vzpomínek. Biografie zachycuje vnější životní průběh, vnitřní vývoj osobnosti, pojednává o jejích činech a díle. Životopisy slavných státníků, vojevůdců a umělců byly oblíbeny už v antice (Tacitus, Plútarchos, Suetonius). Zvláštním typem biografie je autobiografie (vlastní životopis).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 2. 2005
Autor: -red-